Uutiset:
http://kauppa.vpalvelin.com/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://kauppa.vpalvelin.com/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://kauppa.vpalvelin.com/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://kauppa.vpalvelin.com/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. 

Pysy kartalla kaupan alan uutisista ja tilaa Kaupan liiton uutiskirje. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.

Tapahtumakirjeestämme saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Etusivu > Tietoa kaupasta > Vastuullisuus

Kauppa panostaa vastuullisuuteenKaupan alalla tehdään paljon työtä vastuullisuuden eteen, ja Kaupan liitto haluaa tehdä tämän työn entistä näkyvämmäksi. Se onkin panostanut määrätietoisesti yritysvastuuseen liittyvän tiedon ja käytäntöjen jakamiseen sekä yhdessä oppimiseen.

Kaupan liitto tarjoaa yritysjäsenilleen yritysvastuun oppimisympäristön, Kaupan vastuukartan, joka on ollut jäsenten hyödynnettävissä syksystä 2013 lähtien. Vastuukartta on ensimmäinen koko toimialan kattava yritysvastuun työkalu, sähköinen työpöytä ja oppimisympäristö, jonka sisältö rakentuu pääpiirteissään seuraavista kuudesta teema-alueesta: strategia, henkilöstö, asiakkaat, kumppanit, yhteisöt ja ympäristö. Se on toteutettu yhteistyössä Verso Globe Oy:n kanssa. Finnish Service Alliance (FSA) palkitsi Kaupan vastuukartan kunniamaininnalla Vuoden palveluteko 2014 -kilpailussa. 

Vuonna 2014 Kaupan liitto liittyi FIBS ry:n jäseneksi. FIBS on yritysvastuun asiantuntijaverkosto, joka tarjoaa yrityksille tietoa, työkaluja ja kohtaamispaikkoja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseksi.

Keväällä 2015 liitto julkisti yhdessä Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa Kassi-info-verkkosivuston. Infosivustolle on kerätty tietoa eri ostoskassivaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutuksista. 

Kesäkuun alussa 2015 Kaupan liitto liittyi mukaan Kestävän kehityksen yhteiskuntasopimukseen ja kansalliseen Sitomus 2050 -hankkeeseen. Yhtenä tavoitteena on aktivoida kaupan alan yrityksiä rakentamaan omia sitoumuksia ja kertomaan sitä kautta omasta vastuullisuustyöstä ja sen tavoitteista.

Keväällä 2016 liitto julkaisi Kannattavakauppa.fi-verkkosivuston. Sivuston tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta kaupan alaan ja toisaalta kannustaa kaupan yrityksiä palkkaamaan lisää nuoria.

Syksyllä 2016 Kaupan liitto solmi ympäristöministeriön kanssa Green deal -sopimuksen, jonka tarkoituksena on vähentää muovikassien kulutusta. Kyseessä on ympäristöministeriön ensimmäinen sopimus, jossa EU-direktiiviä pannaan täytäntöön vapaaehtoisuuteen perustuvan sopimuksen avulla.  

Kaupan liitto liittyi vuonna 2016 FIBSin monimuotoisuusverkostoon allekirjoittamalla oman monimuotoisuussitoumuksen. 

Kaupan ala jatkaa työtä energiansäästötoimien parissa. Se liittyi mukaan vuosille 2017–2025 ulottuvalle uudelle energiatehokkuussopimuskaudelle. Yhteistyön tavoitteena on tehostaa energiankäyttöä laajasti elinkeinoelämän, kunta-alan, kiinteistöalan, öljyalan, liikenteen ja maatalouden piirissä.

Kaupan liitto viestii aktiivisesti toimialan vastuullisuustyöstä. Se  järjestää jäsenyrityksilleen vastuullisuustapahtumia ja Kaupan vastuuklinikoita ajankohtaisista yritysvastuun teemoista.

Lisätietoa:

----------------------------------------

Vastuullisuus kaupan toimialalla

Yrityksen vastuullisuus on lainsäädännön ylittävää, kestävän kehityksen mukaisen toiminnan vapaaehtoista toteuttamista yritystasolla. Vastuullisuus kytkeytyy kaupassa jokapäiväiseen taloudellisesti tuottavaan työhön ja toimintaan.

Työvoimavaltaisena alana kauppa tunnistaa oman merkityksensä myös henkilökunnan hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamisessa. Ympäristövaikutusten vähentämisen ohella kauppa kehittää myös tuotantoon kohdistuvaa valvontaa riskimaissa, samoin se on määritellyt vastuulliset tuontikaupan periaatteet.

Vastuullisen toiminnan edellytys on pitkäjänteinen ja taloudellisesti kannattava toiminta, ja vastuullinen toiminta taas luo edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle.

Kaupat mukana parantamassa ihmisoikeuksien toteutumista

Kaupan yritykset, kansalaisjärjestöt ja viranomaiset ovat julkaiseeet elokuussa 2015 yhteisen näkemyksen siitä, miten YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavien periaatteita toteutetaan päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa.

Yhdessä sovitun näkemyksen tarkoituksena on auttaa päivittäistavarakaupan yrityksiä toteuttamaan YK:ssa sovittua hankintaketjujen huolellisuusperiaatetta. YK:n periaatteiden mukaan valtioilla on velvollisuus suojella sekä edistää ihmisoikeuksien toteutumista ja yritysten vastuulla on kunnioittaa ihmisoikeuksia. Lisäksi ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeussuoja on turvattava.

Päivittäistavarakaupan yrityksistä mukana ovat Kesko ja SOK ja Tuko Logistics. Myös Kaupan liitto on ollut mukana laatimassa päivittäistavarakaupan yhteistä ihmisoikeusnäkemystä.

Tutustu tästä Yhteiseen näkemykseen YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamisesta päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa 

A Shared Vision for Respecting the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in Grocery Trade Supply Chains

Lisätietoa Kaupan liiton vastuullisuustyöstä: 

  • Pia Pere-Vanhanen, viestintäjohtaja
  • Marja Ola, asiantuntija, ympäristöasiat
  • Mervi Angerma-Niittylä, asiantuntija, työelämäkysymykset
  • Anu Ojanen, tiedottaja
  • Ks. yhteystiedot.